Курсот „Почнување бизнис и социјално претприемништво“ е креиран во состав на проектот „Креирање одржливи можности за претприемништво“, поддржан од Амбасадата на САД. Тој содржи видео материјали, вежби и корисни линкови за тематиките кои се обработени.

Содржината е поделена во 9 модули на следните теми:
1. Претприемништво
2. Социјално претприемништво
3. Бизнис идеја
4. Визија
5. Лидерство и менаџмент
6. Бизнис план
7. Брендирање
8. Менаџмент на човечки ресурси
9. Процес на работа

За да ги следите курсевите на оваа платформа потребно е претходно да се регистрирате.